International Centre for Information Systems and Audit (iCISA) International Training Centre of the Comptroller and Auditor General of India
Sl No. Participant Name Participant Designation
1 राम पाल वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
2 बी. एम. राघवेन्द्र प्रशासन अधिकारी
3 आर. के. पंडित सहायक प्रशासन अधिकारी
4 तनुश्री सान्याल सहायक प्रशासन अधिकारी
5 अमृता भट्टाचार्य सहायक प्रशासन अधिकारी
6 लक्ष्मी सक्सेना सहायक प्रशासन अधिकारी
7 सतपाल वत्स सहायक प्रशासन अधिकारी
8 कौशल भट्टाचार्य सहायक प्रशासन अधिकारी
9 श्यामल कान्ति बिशवास सहायक प्रशासन अधिकारी
10 रमेश लाल वरिष्ठ लेखापरीक्षक
11 शरद यादव वरिष्ठ लेखापरीक्षक
12 चारु श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षक
13 नरेश कुमार वर्मा वरिष्ठ लेखापरीक्षक
14 प्रताप सिंह रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षक
15 हरीश कुमार शर्मा वरिष्ठ लेखापरीक्षक
16 भाग सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षक
17 रमेश कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक
18 सुरेन्द्र सिंह लेखापरीक्षक
19 बहादुर सिंह लेखापरीक्षक
20 रेखा कपूर निजी सचिव
21 रा. एलिजबेथ निजी सहायक
22 पूनम गर्ग डी. ई. ओ
23 दीपक डी. ई. ओ
24 नितिन डी. ई. ओ
25 सुनील कुमार लिपिक
26 बिन्टू लिपिक
27 सुभाष साह लिपिक
28 अजय कुमार लिपिक
29 रेनू गुप्ता लिपिक
30 मयंका शर्मा अनुवादक
31 रेखा कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक
32 अंजनी लता कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक
33 राजबीर कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक
34 राजकुमार तिवारी कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक